Admitere liceu

Acordă o notă articolului
(9 voturi)

Documente utile candidaților și părinților acestora:

23 iulie 2015 repartizare II

14 iulie 2015 repartizare I

OMECS nr 3676_8 aprilie 2015_modificare calendar admitere

Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 (model)

Fişa de înscriere la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă (model)

Legislaţie în vigoare

ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016

1. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 (anexa nr. 1);

2. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 ( Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010);

3. Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

4. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (anexa nr. 3)

5. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională (anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010).

 Brosura_admitere_liceu

http://www.edu.ro/index.php/articles/22768

ADMITERE 2015 Ierarhie pe jude 

sus